Nesrin Gülüm

Yrd. Doç. Dr. Öğr. Üyesi & Bütüncül Değişim Akademisi Danışmanı

15.11.2020 18:16:00
Nesrin Gülüm

 

Öğrenim Durumu:

Derece    Alan    Üniversite    Yıl
Lisans    Eğitimde Psikolojik Hiz.    Ankara Üniv.Eğit.Bilimleri Fak    1976
Y.Lisans    Eğitim Psikolojik Hiz.    Ankara Üniv.Eğit.Bilimleri Fak.    1984
Doktora    Kurumlar Sosyolojisi    Mimar Sinan Üniversitesi    1989

Akademik Unvanlar

Yrd. Doç. Dr.    Bahçeşehir Üniversitesi

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Doktora Tezleri


Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


Uluslararası    bilimsel    toplantılarda    sunulan    ve    bildiri    kitabında (Proceedings)basılan bildiriler
25-27 Kasım 1993 XIII.Avusturya Small States in the Emerging New Europa Sosyoloji Kongresi (3 bildiri).
The Influence on The Turkish Foreign Policy of EC’s Second Period of Broadening
The Acclimatization to Turkey of the Turkish Childeren Whose Parents Work Abroad
Different Socio-economical Structures: The EC-Turkey Relations


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

“Ev Dışında Çalışan ve Çalışmayan Kadınların Etkinlik Sınırı” Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Dergisi.

“Yerel Yönetimin Gelişmişlik Düzeyleriyle İlgili: Yönetim Sosyolojisi Açısından Gelişmişlik ve Azgelişmişlik Kavramı”, Yerel Gündem Dergisi, Ağustos,1992

“Örgütlerde    Karar    Verme    I.”    C.Ü.Fen-Edebiyat    Fakültesi,    Sosyal    Bilimler Dergisi,s.19.1997

“Örgütlerde    Karar    Verme    II.”    C.Ü.Fen-Edebiyat    Fakültesi,Sosyal    Bilimler Dergisi,s.20,1997

“Şiirin ve Müziğin Yaşattığı Duygular” Kızılırmak, Aylık Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi, s.15,1992

“Kentsel Bütünleşme Üzerinde Köy-Kent Farklılaşması ve Aile Kurumunun Etkileri”
II.Ulusal Kongresi, (Toplum ve Göç) Sosyoloji Derneği Yayını, s.339-355,1996 (TRT 2’de Yayınlandı.)

“Ev Dışında Çalışmayan Farklı Sosyo-Ekonomik Yapıdaki Kadınların Etkinlik Sınırı” VI.Ulusal Sosyoloji Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yay.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

“Kentsel Bütünleşme Üzerinde Köy-Kent Farklılaşması ve Aile Kurumunun Etkileri”

“Ev Dışında çalışmayan Farklı Sosyo-Ekonomik Yapıdaki Kadınların Etkinlik Sınırı”

Diğer yayınlar
Özel Üniversitelerde Öğrenci Profili “Bahçeşehir Üniversitesi Örneği”    1999-2000
Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Üniversiteye Bakış ve Beklentileri    1999-2000
Uygulanan  Oryantasyon Programının Etkililiği Saptanması    1999-2000
Özel Üniversitelerde Öğrenci Profili “Bahçeşehir Üniversitesi Örneği”    2000-2001
Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Üniversiteye Bakış ve Beklentileri    2000-2001
Uygulanan  Oryantasyon Programının Etkinliliğinin Saptanması    2000-2001

Projeler

“Üniversiteye Farklı Liselerden Gelen Öğrencilerin Uyum Sorunları”(Devam ediyor)
İdari Görevleri
Bölüm BaşkanYrd.    Cumhuriyet Üniv. (Fen –Ed.Fak.Eğ. Bil.Böl.)    1990-1997

Bölüm Başkanlığı    Cumhuriyet Üniversitesi (Fen-Ed.Fak.) Eğitim Bilimleri Bölümü    1997-1998
Bölüm Başkanlığı    Cumhuriyet Üniversitesi (Eğit.Fak.) Eğitim Bilimleri Bölümü    1998-2000
Koordinatör    Bahçeşehir Üniversitesi (PDRM)    2000-2002
Ana Bilim Dalı Bşk.    Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi    1998-2000

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Psikoloji Derneği Sosyoloji Derneği Sosyal Bilimler Derneği Eğitim Bilimleri Derneği
İPA İstanbul Psikodrama Enstütüsü Who’s Who In Turkey 2000
 


 

Takımımız