Zeka Testi & WISC-4

20.11.2020 20:37:00
Zeka Testi & WISC-4

 

Zeka testleri ve gelişim testleri çocukların gelişim seyrini takip etmede ailelere hayati önemi olan bilgi ve sonuçlar sunabilme kapasitesine sahip veri toplama araçlarıdır. Zeka ve Gelişim Testi uygulayan bir aile ile uygulamayan aile arasında önemli avantaj farklılıkları vardır. Çocuğunun zihinsel gelişimini bilen bir aile erken önlem almada, telafi eğitimleri için olanaklar sunmada, beceri ve yeterlilikleri doğrultusunda ilgili alanlara yönlendirmede, çerçevesi belirgin bir yol haritasına sahip olmuş olur.

Zeka Testi olarak WISC-4; bu durumu göz önünde bulundurarak, çocukların dış dünya ile ilişkilerini daha doğru kavramak, çocuğu içinde bulunduğu dünyanın koşullarına uygun değerlendirebilmek üzere tasarlanmıştır. WISC 4; çocuklarda uyum sorunları, okul başarısı, sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve gelişim sürecinin izlenmesi amacıyla yapılabilir. Test sonuçları ise skor olarak belirtilmez. Çocukların etiketlenmesini engelleyen bu yaklaşım sayesinde, çocuğun yönelimleri, üstün yetenekli olduğu konular ve zayıf olduğu noktalara odaklanmak mümkündür. 

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların zihinsel becerilerini ölçmeye yarayan zekâ testidir. Test, zekâ düzeyinin yanı sıra çocuğun güçlü ve zayıf zihinsel becerileri hakkında ipuçları sunmaktadır. Çocuğun yeterli veya geride olduğu tüm zihinsel yeteneklerin keşfedilmesiyle birlikte güçlü becerileri daha ileriye taşıyabilmek veya zayıf becerileri desteklemek mümkün olmaktadır. 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi:

5 yaş 6 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

Gesell Gelişim Figürleri Testi:

3- 11 yaş arası çocukların motor beceri, küçük kas becerileri, el-göz koordinasyonu, görsel hafıza, görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

Peabody Resim Kelime Testi:

2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi:

5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 ay arası çocukların görsel motor işlevini değerlendirmek için kullanılan 9 karttan oluşan bir testtir. Motor algılama yeteneklerini ortaya çıkaran test olgunluk, duygusal uyum ve nörolojik bozukluklarla ilgili de bilgi vermektedir. Eksik ya da hatalı yapılan resimlere göre takvim yaşı hesaplanmakta, alınan puanlara göre sonuçlar değerlendirilmektedir. Önemli verilere ulaşılan test sonucunda motor algılama yeteneğinin hangi düzeyde olduğuna dair önemli veriler elde edilmektedir.

Frostig Görsel Algı Testi:

4 yaş 0 ay ile 12 yaş 0 ay arasındaki çocukların görsel algı becerisini değerlendiren bir testtir. Aynı zamanda ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir. Frostig Görsel Algı testi görsel algıyla ilgili sorunların erken dönemde saptanmasını sağlamak ve uygun akademik programlara karar vermek amacıyla kullanılır. El-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayırımı algısı, şekil sabitliğinin algılanması, mekanla konumun algılanması ve mekansal ilişkilerin algılanmasını ölçen alt testler bulunmaktadır.

Psikolog & Aile Danışmanı
Esin Yıldız
0542 530 70 70

 


 


Danışmanlık Satın Al

 

Danışmanlıklar