Aile Dizimi Workshop

17.10.2019 13:26:00
Aile Dizimi Workshop

 

Kendi içsel parçalarınız ve ailenizle ilgili çatışmaları görmek, yaşamınızdaki kısır döngünün kaynağını bulmak ister misiniz? Herkes kendisini sevdiğini söyler ancak sevgi içimizdeki karanlık kuyuları korkusuzca aydınlatmaktan geçer. 

“Dizim” in Kelime Anlamı:

Dizim çalışması, 80'li yıllarda Bert Hellinger tarafından "Familienaufstellung" ismi ile ortaya çıktı. İngilizce
ve bazı dillere Family-constellation olarak çevrildi. Almancada die Konstellation kelimesi var olduğu halde
Hellinger en başından itibaren yaptığı çalışmayı “die Familienaufstellung” olarak adlandırdı. Ailenin,
herhangi bir sistemin kişi veya uzman tarafından duygusal olarak konumlandırılması anlamını taşıyor.
Konstelasyon kelimesine bakarsak; Konstelasyon mimaride “ bir sistemin başka bir yerde düzenlenerek
tekrar yapılandırılması” anlamı taşıyor. Astonomi ve Astroloji’de “ takım yıldızların kümelenmesi”
anlamında. Genel anlamda “bir unsurun diğerlerine göre konumu, yerleşimi” anlamına geliyor. Dizim
çalışmaları kişi ya da unsurların nasıl bir konum, yerleşim içinde oldukları , nasıl etkileştikleri ve bunun
yaşamın akışında neleri zorlaştırdığı ya da kolaylaştırdığını görebilmeye hizmet ediyor. Sistem Dizim
moderatörünün moderasyonu da kişinin kendi yaşam sürecini görebilmesine ve düzenleyebilmesine
yardımcı oluyor.

 

Sistem ve Aile Dizim Kavramları:


Genel tanımıyla sistem dizim çalışmaları yaşanan herhangi bir olgunun (bu bir ilişki problemi, sağlık
sorunu, iş – meslek - kariyer düzleminde bir tıkanıklık olabileceği gibi karar verilme aşamasında zorlanan
herhangi bir durum da olabilir) farklı düzenlerde görselleştirilmesi ve düzenlenmesi esasına dayalı grup
ya da bireysel çalışma alternatifleri olan bir yöntemdir. Aile içindeki kuşaklar boyu süregelen etkileşim
mekanizmalarını, buradaki örüntüleri gösteren ve düzenleyen formuna “Aile Dizimi” denmektedir.
Dizimler esasen aile düzeyi dışında; etnik, politik, kurumsal, organizasyon dizimleri gibi birçok kavrama
dair olabilir. Bu kavramların işleyen sistemler arasındaki görünmez bağları görmek ve düzenlemek adına
yapılan çalışmalar genelde “Sistem Dizimleri” adını alıyor. Aile bireyleri ve soyağaçlarını içeren anne,
baba, kardeş, partner düzlemi konuları genelde “Aile Dizimi” adı altında düzenleniyor.
Bir anlamda “aile dizimleri” sistem dizimlerinin bir alt grubu olarak algılansa da; her şirket, kurum,
toplum, ülke temelde insanlardan oluştuğuna ve insan bir anne babadan dünyaya geldiğine ve bir “kök”
aileye sahip olduğuna göre hangi çalışma yapılırsa yapılsın aile düzleminden bağımsız bir sistem dizimi
ne kadar mümkün olabilir takdir edebilirsiniz.
Aile sistemlerinden gelen paternlerimiz (şablonlarımız) ister istemez iş, meslek, partner ve daha birçok
sisteme etki etmektedir. Bu yüzden kişinin kendi sistemi ve bunun işleyişi hakkında daha büyük bir resmi
görebilmesi “çözüm” odaklı çalışmalar için büyük önem arz etmekte ve fayda sağlamaktadır.

Bireysel Uygulamalar:

Bireysel uygulamalarda yine sistem dizim yöntemlerinden çok yönlü faydalanmak mümkündür.
Uygulamalarda amaç yaşam sürecinin bütününü ilgilendiren bir rehberlik olduğundan uygulanan method
süreklilik arz eden bir kompozisyon şeklinde olmaktadır. Genelde danışana 6 - 8 seanslık bir program
önerilir. Bu bir yıla yayılan bir takvim olabilir. Seans aralıkları genelde bir aydır. Danışanın beklenti ve
ihtiyacına göre bu süreler değişebilir.
Çalışmalar danışanın öncelikli talebinden başlamak üzere sağlığı, aile sistemi, lişkileri, mesleği, gelecek
beklentileri gibi konuları içeren her an yaşam akışında birebir yaşadıklarına rehberlik edebilecek bir
düzende olmaktadır.
Çalışmalar soyağacı çalışması, şablonlar, figürlerle çalışma, enerjetik dengelemeler ve uygulamalar gibi
farklı yöntemleri içermektedir. Büyük resme doğru giden bir bütünlük içinde her seans farklı metodlar
içermektedir.

Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

0542 530 70 70


Satın Al

 

Eğitimler