Hikayemiz

Derin Hafize Buğda

28.6.2016 22:55:00
Hikayemiz

 

Neden Bütüncül Değişim?

Bütüncül Değişim Akademisi’nin hikayesi;

Amerika ve Avrupa ülkelerinde yıllardır ruh sağlığı, beden sağlığı ve zihin sağlığı üzerine yapılan araştırmalar; ruh sağlığı, beden sağlığı ve zihin sağlığının omurgasını oluşturan 4 ana başlığa ulaşmışlardır. Benim de bilgi, deneyim, değer ve danışmanlık hizmetlerimdeki bakış açımla özdeşleşen olmazsa olmaz bu 4 ana başlık;

1-Kaliteli uyku
2-Bilinçli beslenme
3-Hareket
4-İletişim

Ruh sağlığı, beden sağlığı ve zihin sağlığının omurgası olan bu başlıklardan herhangi birinde tıkanıklık olursa yaşamda dengelenmek mümkün olmayacak, her zaman bir boşluk mevcut olacaktır. Çünkü hiçbir başlık diğerinden bağımsız değildir. Yaptığım danışmanlık hizmetinde kendimizle olan iletişimi konu alarak süreci takip edip, değişimi pozitif anlamda başlatarak farkındalık yaratıp, ihtiyaç dahilinde isteğe bağlı olarak psikolog ve beslenme uzmanı da değişim sürecine dahil olacaktır.

Bir yoga hocası olarak nefese vurgu yapan, denge anlamına gelen “dağ pozu” logomuzda yer almıştır. “Yaşam bir nefesle başlar, bir nefesle biter.”. Ruh, beden ve zihin bütününün içerisindeki 4 ana başlığı, değişimi, dengeyi, nefesi bir araya getirerek, kişinin kendi isteği ve eylemi doğrultusunda başlayacak olan bu süreci “Değişim Sen’le başlar” sloganıyla projem ve akademi merkezimin felsefesi olmuştur.

-Derin Hafize Buğda


 

Son Yazılar