Bütüncül Değişim Farkındalık Temelli Nefes Koçluğu Ve Stres Azaltma Eğitimi 24 Saat

16.5.2020 04:03:00
Bütüncül Değişim Farkındalık Temelli Nefes Koçluğu Ve Stres Azaltma Eğitimi 24 Saat

 

Neden Bütüncül Değişim?

Değişim Sen'le Başlar

Bütüncül Değişim, Türkiye'de ve dünyada bütüncül yaklaşımıyla bir ilk olan beden, zihin ve ruh bütünlüğünü dengeleme ve korumaya yönelik dört ana başlıkta toplanan

Farkındalıkla İletişim

Farkındalıkla Beslenme

Farkındalıkla Uyku

Farkındalıkla Hareket

farkındalık temelli stres azaltma programıdır.

Farkındalık temelli uygulamalar stres azaltma programının yanı sıra, hayatı ve varoluşu anlamaya, kendini tanımaya, var olan sağlığı ve potansiyeli dönüştürmeye yöneliktir.

Bütüncül Değişim bedensel, duygusal, zihinsel ve davranışsal farkındalığı arttırmak için bilinçli farkındalık temelli beden, ruh ve zihnin omurgasını oluşturan dört ana başlığı birlikte ele alır. Farkındalığın kendisiyle pozitif değişim ve dönüşümü başlatarak aslında var olan potansiyelimizi ortaya çıkarır. Sonsuz olasılıkları yaratıcılığımızla deneyimleyeceğimiz bir yolculuğa çıkmamızı hedefler.

Bütüncül Değişim’ de katılımcılar nörobilimsel olarak yukarıda bahsedilen stres yönetimini, iletişim, beslenme, uyku ve hareket üzerine odaklanarak pozitif etkisi kanıtlanmış olan farkındalık ile tanışır. Bilimsel bir bakış açısıyla farkındalık kazanır. Bununla birlikte katılımcılar bilinçli farkındalığın katkılarını yaşayabilmek ve hayatlarının bir parçası haline getirmek üzere temel teknik uygulama ve pratikleri deneyimler.

Bir çok kişi kendi evrimleşme sürecinde öğrenilmiş çaresizliklerle bulundukları alanda sıkışıp kalırlar. Konfor alanı zannettiğimiz bu alandan bilinçli farkındalıkla çıkabilmemiz mümkün.

Kişinin, stres dolu yaşamında bedensel ve zihinsel bir farkındalık başlatıp bedenin bilgeliğiyle sağlığının ve yaşamının kontrolünü eline alması için bütüncül bir yaklaşıma ihtiyacı vardır.

Bahçeşehir Bütüncül Değişim Akademisi ve Danışmanlık, Türkiye'de ve dünyada bütüncül yaklaşımıyla bir ilk olan ruh sağlığı, beden sağlığı ve zihin sağlığını bir bütün olarak değerlendirmektedir. Farklı uzmanlık alanlarında profesyonelleşmiş kadrosuyla bir araya gelerek bireyin psikolojik sağlığı ve beden sağlığını eş zamanlı başlatıp, bireyin ihtiyaç ve talebi doğrultusunda psikolojik danışmanlık, ilişki danışmanlığı, çift terapisi, aile danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı, profesyonel koçluk danışmanlığı, mentörlük, beslenme danışmanlığı ve kurumsal danışmanlık alanlarında da hizmet vermekteyiz. 

Bireysel danışmanlık ve kurumsal danışmanlığın yanı sıra, nörobilimsel olarak pozitif etkisi kanıtlanmış birçok farklı disiplindeki öğretilerle de bireylerin ruh, beden ve zihin sağlığını dengelemek ve var olan sağlığını da korumak amacıyla bilinçli farkındalık temelli stres azaltma eğitimlerimiz İstanbul Gelişim Üniversitesi işbirliği ile sertifika programına dahil olmuştur. 

Bireylerin kişisel gelişimi için bütüncül değişim uzmanlığı eğitimi ve içeriği birbirinden farklı workshop ve atölye çalışmalarımızla da hizmet vermekteyiz. (Aile Dizimi & İletişimini Sorgula)


Bütüncül Değişim Uzmanlığı Nedir?

"Hayatımız her daim inşa halindedir. Her zaman geliştirebileceğimiz bir şeyler vardır."

Bütüncül Değişim Uzmanlığı Nedir?
Değişim uzmanlığı eğitimi yapan zihin tarafından otomatik pilota bağlı, hayatın akışına kapılmış giderken bir anda oluşan bir kırılma "Ben neredeyim?" ve "Ben kimim?" diye sordurur.

Değişim uzmanlığı eğitimi insanlığın ve dünyanın gelişim süreçleri içerisinde insanın kendini içinde bulduğu sistemi, kültürü, durumu, ilişkisi ve dünyayı fark etmesi birçok farklı açıdan uygulama teknik araç ve testlerin uygulandığı bireyin zihinsel, bedensel, duygusal ve ruhsal farkındalığını destekleyerek yaşamla dengelenmesini hedefler.

Aslında çocukken hayal ettiğimiz yerin çok uzağında olduğumuzu fark ederiz. Birikmiş yüklerin omuzlarımızın üzerinde olduğunu, büyük bedeller ödediğimizi ve ulaşmak istediğimiz hedefin tam tersi bir yönde olduğumuzu, defalarca aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlara ulaşmaya çalıştığımızı ve ne kadar zaman ve enerji kaybettiğimizi yaşayarak anlarız.

Değişimin artık kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ya fark ederiz ya da bulunduğumuz alanda sıkışıp kalırız. Parçalarımızı, seçimlerimizi, yaşam çizgimizi, dışsal etkileri keşfederek kendimizle ve çevremizle olan iletişimimizi dengelemenin yöntemidir.

AMACIMIZ
Bireyleri ve kurumları farkındalıkla düşünmeye ve eyleme gerçirmeye yönelik bir temel oluşturarak, zihnin süreçlerini bedensel duyumlarla gözlemleyerek kişisel bir iç görü başlatmakla birlikte pozitif değişimin ve dönüşümün bireyden bütüne yayılmasını amaçlamaktadır. 

Parçalarımızı, seçimlerimizi, yaşam çizgimizi, dışsal etkileri keşfederek kendimizle ve çevremizle olan iletişimimizi dengelemek.


Eğitim Programı

Eğitimin genel yapısı aşağıdaki gibidir;

 • Uygulama odaklı bir eğitim tasarlanmıştır,
 • Teorik alanlarına ilişkin bilgiler sunulur,
 • Modüller ile ilgili bölümlere katılım hakkı tanınır,
 • Mezuniyet ve yeterlilikle birlikte Eğitmen olma imkanı sunulur.

İçerik
1.Gün - Farkındalıkla İletişim
2.Gün - Farkındalıkla Nefes

1.Gün - Farkındalıkla İletişim

Farkındalık yaratıp tamamlanmamış parçamızla yüzleşmenin yolu, kendimizi duymak ve hissetmekle başlar. Bir davranış sizi istemediğiniz sonuçlara götürmesine rağmen tekrar edebilir. Kendini besleyen problem her defasında daha da güçlenir ...ANCAK... problemin anlamı ve amacı yeniden yorumlandığında bu döngü bozulabilir. Sıkışmış olmamıza rağmen, konfor alanı zannettiğimiz o yerden bir adım atarak çıkmak, döngüyü değiştirecektir.

İletişim varoluşun temel kuralıdır. İnsanın kendin içsel iletişimi ne kadar samimi ise dışarıda çevre ile kurduğu iletişim de o kadar etkili olacaktır. Doğal, akıcı, paylaşıma ve samimiyete dayalı iletişim her zaman pozitif sonuçlar doğuracaktır. 

 • İç dünyada, dış dünyaya dair bir samimiyet olmalıdır
 • Etkili dışsal iletişim için, etkili içsel iletişimin olmalıdır
 • İçindekileri saklama, kalbinin kapılarını aç
 • Samimiyet içinde ol
 • İlişkilerinde almak için değil vermek için çabala
 • Empati kur, karşındaki kişiyi incele
 • Paylaşım içinde ol
 • Karşındakini can kulağı ile dinle

İçerik

 • Ruh, beden ve zihin sağlığının omurgası 4 ana başlık
 • Kendinle iletişimde değişimin temelleri
 • Değişim ve dönüşümün temel yetkinlikleri
 • Kendinle ustalık alanı ve konusu hakkında kilit ayrımlar

2. Gün - Farkındalıkla Nefes

Nefes, aslında hayat demektir. Beden- zihin sistemine açılan ve altın iplik olarak tanımlanan nefes, beden ve zihin arasındaki bağlantıyı sağlayan bir kapıdır. Bilinçli nefes ile otonom sinir sistemimizi kontrol ederek; nefesin süresini, derinliğini ve ritmini değiştirerek beyine giden mesajları değiştirebiliriz. Ana rahminden çıktığımız ilk anda yer çekimiyle birlikte bizi karşılayan nefes, bilinçli farkındalıkla yaşam enerjimizi arttıran bir unsurdur.

Nefes alma ritmimiz sağlığımızın en önemli belirleyecilerindendir. Dikkat ederseniz hasta insanların sık sık ve kısa nefesler alıp verdiğini; hem fiziksel, hem de zihinsel olarak sağlıklı insanların ise daha uzun aralıklarla sakin nefes alıp verdiklerini farkedersiniz. Nefes alma ve verme işlemi gün boyunca farkındalığımızı vererek, kontrol altında tutabileceğimiz bir sistem değildir; nefes alma ve verme işlemi merkezi sinir sistemimiz tarafından, fiziksel bedenimizin kondisyonu ve zihinsel olarak bulunduğumuz duruma göre değişen, otomatik olarak gerçekleşen bir mekanizmadır.

Ayurveda nefesin, zihnin aynası olduğunu söyleyerek, nefesin bedenimiz, zihnimiz ve ruhumuz arasındaki en kuvvetli ve hızlı köprü olduğunun üstünü çizer. Nefes, bedenimizde serbestçe dolaştığında kendimizi sağlıklı ve hayat dolu hissederiz. Nefes engellendiğinde ise yorgunluk ve hastalıklar ortaya çıkar. 

İçerik

 • Farkındalıkla nefesin temel yetkinlikleri
 • Nefesin yarattığı farkındalık temelleri
 • Farkındalıkla nefes tekniklerinin uygulanması
 • Bilinçli nefesle değişimin hedefleri

 


Sağlayacağı Faydalar?
 • Bilinçli Farkındalık
 • Değişim ve Dönüşüm
 • Stres Azaltma
 • Genç Kalma
 • Travma Çözümleme
 • Değer Sistemleri Evrilir
 • Sinir Sistemi Regülasyonu
 • Beden Farkındalığı Oluşur
 • Kendini Tanıma ve Kendinde Ustalaşma

Kimler Katılmalı?
 • Kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen herkes.
 • Danışmanlık veya koçluk yapmak isteyen kişiler.
 • Değişim uzmanlığını meslek edinmek isteyenler. 
 • Var olan kariyerine ek olarak değişim uzmanlığı yapmak isteyenler.
 • Eğitim akreditasyonu ile bu alanda iş yapmak isteyenler (franchising).

Neden Atölye ve Uygulama Odaklı Çalışma?

Tek taraflı iletişim yerine “atölye” çalışması ile bedensel uygulamaları da içerecek şekilde eğitim içeriği tasarlanmıştır. Katılımcılara daha fazla değer yaratmak ve konunun içselleştirilmesi amaçlanmıştır. Atölye ve bedensel çalışmalar aşağıdaki avantajları sunmaktadır;

 • Katılımcı bir ortamda gerçek yaşama yansımasını canlı örneklerle paylaşım içerisinde ele alma fırsatı Gelişimde sürekliliği sağlama imkanı
 • Bedensel olarak daha fit, daha güçlü ve daha esnek olacaksınız. Fiziksel beden insan yapısının en kaba tezahürüdür ve tüm değişim de buradan başlar.
 • Zihinsel olarak daha esnek, daha odaklı ve daha pozitif olacaksınız
 • Düşüncelerinizi kontrol edebileceksiniz, negatif düşünceleri istediğiniz şekilde pozitif olanlara dönüştürebileceksiniz.
 • İstediğiniz zaman düşünecek, istediğiniz zaman ise düşünceleri bir kenara bırakıp, düşüncesizlik halinde derin bir dinlenmeye geçeceksiniz.
 • Duygularınızı gözlemleyebilecek ve onları kontrol edebileceksiniz
 • Hatta duygularınızı aşabileceksiniz
 • Masum ve doğal halinize tekrar döneceksiniz.
 • Az sayıda katılımcı ile odaklanma kaybı olmadan iletişim kurma avantajı
 • Her katılımcının düşüncelerini, önerilerini, eleştirilerini rahatça sunma imkanı
 • Kalıplaşmış formatlar yerine ihtiyaca özel stratejiler çerçevesinde ilerleme imkanı

Eğitimin Süresi, Tarihi ve Yeri
 • Program 2 günden oluşur, her gün 8 saat sürmektedir.
 • XX.XX.XXXX Günü, Saatleri Arasına
 • Eğitim 2 gün, toplam 16 Saat şeklinde gerçekleştirilir. 
 • İhtiyaca ve katılımcı gruba göre kişiselleştirilmektedir.

GÜNLÜK PROGRAM AKIŞI
09:30 - 10.00    Açılış
10:00 - 13.00   1.Oturum
13:00 – 14:00   Öğle Arası
14:00 – 17:00   2.Oturum
17:00 – 17:30   Kapanış

PLATFORM 
Zoom üzerinde online gerçekleşecektir. Katılımcılar ile bağlantı bireysel olarak paylaşılacaktır.

EĞİTMENLER
Hafize Buğda - Kurucu & Eğitmen
Nursel Keklik - Diyetisyen & Yoga Eğitmeni


Katılım Şartları ve Sertifikasyon

KATILIM ŞARTLARI

 • Eğitimler minimum 6 kişi kayıt işlemi tamamlandığında açılır ve sınıf için belirlenen kontenjan tamamlanacağı süreye kadar kayıt kabul edilir. 
 • Katılımcılar başvuru sırasına göre programa kabul edilmektedir. 
 • Maksimum katılımcı sayısı 25 kişi olacaktır.

SERTİFİKASYON

Her bir eğitimi tamamlayan katılımcıya KATILIM BELGESİ sunulur. Eğitimin tümünü (200 Saat) tamamlayan katılımcılar İstanbul Gelişim Üniversitesi onaylı sertifika almaya hak kazanır. 


Eğitim Ücreti

Program Katılım Ücreti: XXXX TL + KDV

Her bir modül…

İlk 6 kayıt için avantajlı kayıt indirimi %10’dur. 

İkince 6 kayıt için avantajlı kayıt indirimi %5’dir.

Aynı kurumdan katılanlar için kayıt indirimi %10’dur.

Aynı aileden katılanlar için kayıt indirimi %10’dur.

Eğitim Malzemeleri, Notları ve Katılım Belgesi/Sertifikası ücrete dahildir.

Online/Offline mı?

Kahve Arası dahil, Öğle Yemeği dahil değil

EĞİTİM DOKÜMANI VE HİZMETLER

 • Eğitimin sonunda katılımcılara EĞİTİM DOKÜMANI sunulacaktır.
 • Tamamlanan modüllere göre KATILIM BELGESİ, ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKA veya EĞİTİMCİ BELGESİ sunulacaktır.

İPTAL VE DEĞİŞİKLİK

Herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka programda kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Program öncesinde bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir. Girişim Hareketi program yerini değiştirme, erteleme ve iptal etme hakkı saklıdır.

 Satın Al

 

Eğitimler