Bütüncül Değişim Farkındalık Temelli Dönüşümle Stres Azaltma Eğitimi 120 Saat

13.11.2020 15:06:00
Bütüncül Değişim Farkındalık Temelli Dönüşümle Stres Azaltma Eğitimi 120 Saat

 

Neden Bütüncül Değişim?

Değişim Sen'le Başlar

Bütüncül Değişim, Türkiye'de ve dünyada bütüncül yaklaşımıyla bir ilk olan beden, zihin ve ruh bütünlüğünü dengeleme ve korumaya yönelik dört ana başlıkta toplanan

Farkındalıkla İletişim

Farkındalıkla Beslenme

Farkındalıkla Uyku

Farkındalıkla Hareket

farkındalık temelli stres azaltma programıdır.

Farkındalık temelli uygulamalar stres azaltma programının yanı sıra, hayatı ve varoluşu anlamaya, kendini tanımaya, var olan sağlığı ve potansiyeli dönüştürmeye yöneliktir.

Bütüncül Değişim bedensel, duygusal, zihinsel ve davranışsal farkındalığı arttırmak için bilinçli farkındalık temelli beden, ruh ve zihnin omurgasını oluşturan dört ana başlığı birlikte ele alır. Farkındalığın kendisiyle pozitif değişim ve dönüşümü başlatarak aslında var olan potansiyelimizi ortaya çıkarır. Sonsuz olasılıkları yaratıcılığımızla deneyimleyeceğimiz bir yolculuğa çıkmamızı hedefler.

Bütüncül Değişim’ de katılımcılar nörobilimsel olarak yukarıda bahsedilen stres yönetimini, iletişim, beslenme, uyku ve hareket üzerine odaklanarak pozitif etkisi kanıtlanmış olan farkındalık ile tanışır. Bilimsel bir bakış açısıyla farkındalık kazanır. Bununla birlikte katılımcılar bilinçli farkındalığın katkılarını yaşayabilmek ve hayatlarının bir parçası haline getirmek üzere temel teknik uygulama ve pratikleri deneyimler.

Bir çok kişi kendi evrimleşme sürecinde öğrenilmiş çaresizliklerle bulundukları alanda sıkışıp kalırlar. Konfor alanı zannettiğimiz bu alandan bilinçli farkındalıkla çıkabilmemiz mümkün.

Kişinin, stres dolu yaşamında bedensel ve zihinsel bir farkındalık başlatıp bedenin bilgeliğiyle sağlığının ve yaşamının kontrolünü eline alması için bütüncül bir yaklaşıma ihtiyacı vardır.

Bahçeşehir Bütüncül Değişim Akademisi ve Danışmanlık, Türkiye'de ve dünyada bütüncül yaklaşımıyla bir ilk olan ruh sağlığı, beden sağlığı ve zihin sağlığını bir bütün olarak değerlendirmektedir. Farklı uzmanlık alanlarında profesyonelleşmiş kadrosuyla bir araya gelerek bireyin psikolojik sağlığı ve beden sağlığını eş zamanlı başlatıp, bireyin ihtiyaç ve talebi doğrultusunda psikolojik danışmanlık, ilişki danışmanlığı, çift terapisi, aile danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı, profesyonel koçluk danışmanlığı, mentörlük, beslenme danışmanlığı ve kurumsal danışmanlık alanlarında da hizmet vermekteyiz. 

Bireysel danışmanlık ve kurumsal danışmanlığın yanı sıra, nörobilimsel olarak pozitif etkisi kanıtlanmış birçok farklı disiplindeki öğretilerle de bireylerin ruh, beden ve zihin sağlığını dengelemek ve var olan sağlığını da korumak amacıyla bilinçli farkındalık temelli stres azaltma eğitimlerimiz İstanbul Gelişim Üniversitesi işbirliği ile sertifika programına dahil olmuştur. 

Bireylerin kişisel gelişimi için bütüncül değişim uzmanlığı eğitimi ve içeriği birbirinden farklı workshop ve atölye çalışmalarımızla da hizmet vermekteyiz. (Aile Dizimi & İletişimini Sorgula)


Bütüncül Değişim Uzmanlığı Nedir?

"Hayatımız her daim inşa halindedir. Her zaman geliştirebileceğimiz bir şeyler vardır."

Bütüncül Değişim Uzmanlığı Nedir?
Değişim uzmanlığı eğitimi yapan zihin tarafından otomatik pilota bağlı, hayatın akışına kapılmış giderken bir anda oluşan bir kırılma "Ben neredeyim?" ve "Ben kimim?" diye sordurur.

Değişim uzmanlığı eğitimi insanlığın ve dünyanın gelişim süreçleri içerisinde insanın kendini içinde bulduğu sistemi, kültürü, durumu, ilişkisi ve dünyayı fark etmesi birçok farklı açıdan uygulama teknik araç ve testlerin uygulandığı bireyin zihinsel, bedensel, duygusal ve ruhsal farkındalığını destekleyerek yaşamla dengelenmesini hedefler.

Aslında çocukken hayal ettiğimiz yerin çok uzağında olduğumuzu fark ederiz. Birikmiş yüklerin omuzlarımızın üzerinde olduğunu, büyük bedeller ödediğimizi ve ulaşmak istediğimiz hedefin tam tersi bir yönde olduğumuzu, defalarca aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlara ulaşmaya çalıştığımızı ve ne kadar zaman ve enerji kaybettiğimizi yaşayarak anlarız.

Değişimin artık kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ya fark ederiz ya da bulunduğumuz alanda sıkışıp kalırız. Parçalarımızı, seçimlerimizi, yaşam çizgimizi, dışsal etkileri keşfederek kendimizle ve çevremizle olan iletişimimizi dengelemenin yöntemidir.

AMACIMIZ
Bireyleri ve kurumları farkındalıkla düşünmeye ve eyleme gerçirmeye yönelik bir temel oluşturarak, zihnin süreçlerini bedensel duyumlarla gözlemleyerek kişisel bir iç görü başlatmakla birlikte pozitif değişimin ve dönüşümün bireyden bütüne yayılmasını amaçlamaktadır. 

Parçalarımızı, seçimlerimizi, yaşam çizgimizi, dışsal etkileri keşfederek kendimizle ve çevremizle olan iletişimimizi dengelemek.


Eğitim Programı

Eğitimin genel yapısı aşağıdaki gibidir;

 • Uygulama odaklı bir eğitim tasarlanmıştır,
 • Teorik alanlarına ilişkin bilgiler sunulur,
 • Modüller ile ilgili bölümlere katılım hakkı tanınır,
 • Mezuniyet ve yeterlilikle birlikte Eğitmen olma imkanı sunulur.

İçerik
Modül 1 Farkındalıkla İletişim 
Modül 2 Farkındalıkla Beslenme
Modül 3 Farkındalıkla Uyku
Modül 4 Farkındalıkla Hareket
Modül 5 Farkındalıkla Değişim
Modül 6 Farkındalıkla Yin Yoga

Modül 1 Farkındalıkla İletişim 

Farkındalık yaratıp tamamlanmamış parçamızla yüzleşmenin yolu, kendimizi duymak ve hissetmekle başlar. Bir davranış sizi istemediğiniz sonuçlara götürmesine rağmen tekrar edebilir. Kendini besleyen problem her defasında daha da güçlenir ...ANCAK... problemin anlamı ve amacı yeniden yorumlandığında bu döngü bozulabilir. Sıkışmış olmamıza rağmen, konfor alanı zannettiğimiz o yerden bir adım atarak çıkmak, döngüyü değiştirecektir.

İletişim varoluşun temel kuralıdır. İnsanın kendi içsel iletişimi ne kadar samimi ise dışarıda çevre ile kurduğu iletişim de o kadar etkili olacaktır. Doğal, akıcı, paylaşıma ve samimiyete dayalı iletişim her zaman pozitif sonuçlar doğuracaktır. 

 • İç dünyada, dış dünyaya dair bir samimiyet olmalıdır
 • Etkili dışsal iletişim için, etkili içsel iletişimin olmalıdır
 • İçindekileri saklama, kalbinin kapılarını aç
 • Samimiyet içinde ol
 • İlişkilerinde almak için değil vermek için çabala
 • Empati kur, karşındaki kişiyi incele
 • Paylaşım içinde ol
 • Karşındakini can kulağı ile dinle

Süre: 2 Gün (16 Saat)

İçerik

 • Ruh, beden ve zihin sağlığının omurgası 4 ana başlık
 • Kendinle iletişimde değişimin temelleri
 • Değişim ve dönüşümün temel yetkinlikleri
 • Kendinle ustalık alanı ve konusu hakkında kilit ayrımlar

Modül 2 Farkındalıkla Beslenme

Farkındalık Temelli Beslenme Ve  Stres Azaltma Programı insanlığın ve dünyanın gelişim süreçleri içerisinde insanın kendini içinde bulduğu sistemi, kültürü, durumu, ilişkisi ve dünyayı fark etmesi birçok farklı açıdan uygulama teknik araç ve testlerin uygulandığı bireyin zihinsel, bedensel, duygusal ve ruhsal farkındalığını destekleyerek yaşamla dengelenmesini hedefler.

Bilinçli farkındalıkla beslenme çalışma ve uygulamaları duygularımız, düşüncelerimiz, motivasyon ve davranışlarımızla ilgili farkındalık kazanmamızı sağlar. 

Ne yediğimizden ziyade nasıl yediğimizi öğrendiğimiz bir süreci kapsamaktadır. Yeme davranışlarının neden ve nasıl oluştuğunu fark etmemizi sağlayarak, fiziksel açlık- tokluk kavramlarının duygusal ve düşünsel açıdan farkında olarak, çevresel faktörlerden etkilenmeden, besin seçimi- tüketimi ile ilgili yargılamada bulunmadan şu anda tüketilecek olan besinlerle olan ilişkimize ve yemek yeme esnasındaki otopilot davranışlarımıza dair farkındalık oluşturan bir yaklaşımdır.

Süre: 2 Gün (16 Saat)

İçerik

 • Ruh, beden ve zihin sağlığında beslenmenin önemi
 • Bilinçli farkındalıkla beslenme yaklaşımı
 • Kendini tanımanın bir yolu olarak beslenme
 • Fiziksel ve duygusal açlıkta farkındalıkla beslenme yaklaşım uygulamaları

Modül 3 Farkındalıkla Uyku

Bütüncül sorgulayıcı bir değişimde uyku, hayati bir öneme sahip ve sağlıklı yaşam için olmazsa olmazımızdır. Çünkü kişinin sağlıklı kalması ve iyi şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gereken yaşamsal bazı fizyolojik onarımlar yalnızca uyku sırasında yerine getirilebilir.

Süre: 2 Gün (16 Saat)

İçerik

 • Ruh, beden ve zihin sağlığında uykunun önemi
 • Kaliteli uykunun faydaları
 • Kaliteli uykuda odaklanmanın önemi 
 • Duygu regülasyonu

Modül 4 Farkındalıkla Hareket

Fiziksel aktivite; kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını arttıran aktiviteler olarak tanımlanabilir. Bu aktivitelere farkındalıkla yaklaşım daha bütünleştirici bir bakış açısıyla zihinle birlikte bedenin bilgeliğini araştırmayı ve keşfetmeyi sağlar. Hareketin sağladığı bedensel duyumlarla bağ kurmak, stresin olumsuz etkilerini bütüncül bir yaklaşımla iyileştirmenin önemli bir yoludur. Farkındalıkla hareket, zihinden bedene açılan şifalı bir kapıdır.

Süre: 2 Gün (16 Saat)

İçerik

 • Farkındalıkla hareketin temel yetkinlikleri
 • Bilinçli nefesle değişimin hedefleri
 • Hareketin yarattığı farkındalık temelleri
 • Farkındalıkla fasyanın tanımı

Modül 5 Farkındalıkla Değişim

Değişim nehrini geçen insanlar şüpheleri ve korkularıyla yüzleşirler. Sınırlarıyla yüzleşirler. Duygularıyla yüzleşirler. Alışkanlıklarıyla yüzleşirler ve eski benlikten yeni benliğe geçmek için bir boşluğu aşmaları gerektiğini anlarlar. Bilinmeyene adım atmaları ve yeni bir varoluş hali yaratmaları gerektiğini anlarlar, çünkü bunu yaparak nörolojik, kimyasal, hormonal ve genetik düzeyde yeni bir egoyu güçlendirmeye başlamışlardır. 

Varoluş hali, düşündüğünüz ve hissettiğiniz şeydir. Düşünceler beynin, duygular da vücudun dilidir. Düşünmeyi ve hissetmeyi bir araya getirdiğinizde, bir varoluş hali yaratırsınız. 

Süre: 2 Gün (16 Saat)

İçerik

 • Değişimin Temel Yetkinlikleri
 • Değişimin Pozitif Etkileri
 • Değişim Nehrinden Geçmek
 • Değişimde Yaratıclık

Modül 6 Farkındalıkla Yin Yoga

Fiziksel aktivite; kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını arttıran aktiviteler olarak tanımlanabilir. Bu aktivitelere farkındalıkla yaklaşım daha bütünleştirici bir bakış açısıyla zihinle birlikte bedenin bilgeliğini araştırmayı ve keşfetmeyi sağlar. Hareketin sağladığı bedensel duyumlarla bağ kurmak, stresin olumsuz etkilerini bütüncül bir yaklaşımla iyileştirmenin önemli bir yoludur. Farkındalıkla hareket, zihinden bedene açılan şifalı bir kapıdır.

Değişim bedensel ve zihinsel olduğunda süreç dengeli ve hızlı olacaktır. Yoga, kişinin kendine yaptığı bir yolculuktur. Bu yüzdendir ki, yoga herkes içindir. Kendimize yaptığımız bu yolculukta, yoga zihinsel ve bedensel olarak bizi destekleyen bir metottur.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre yoga pratiklerinin kaygı, depresyon, kronik ağrılar, fibromiyalji sendromu, stres ve duruş bozukluklarında son derece etkili olduğunu biliyor muydunuz?

Süre: 2 Gün (16 Saat)

İçerik

 • Farkındalıkla hareketin temel yetkinlikleri
 • Bilinçli hareketle yoganın değişimdeki hedefleri
 • Yoganın yarattığı farkındalık temelleri
 • Farkındalıkla fasyanın tanımı

Sağlayacağı Faydalar?
 • Bilinçli Farkındalık
 • Değişim ve Dönüşüm
 • Stres Azaltma
 • Genç Kalma
 • Travma Çözümleme
 • Değer Sistemleri Evrilir
 • Sinir Sistemi Regülasyonu
 • Beden Farkındalığı Oluşur
 • Kendini Tanıma ve Kendinde Ustalaşma

Kimler Katılmalı?
 • Kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen herkes.
 • Danışmanlık veya koçluk yapmak isteyen kişiler.
 • Değişim uzmanlığını meslek edinmek isteyenler. 
 • Var olan kariyerine ek olarak değişim uzmanlığı yapmak isteyenler.
 • Eğitim akreditasyonu ile bu alanda iş yapmak isteyenler (franchising).

Neden Atölye ve Uygulama Odaklı Çalışma?

Tek taraflı iletişim yerine “atölye” çalışması ile bedensel uygulamaları da içerecek şekilde eğitim içeriği tasarlanmıştır. Katılımcılara daha fazla değer yaratmak ve konunun içselleştirilmesi amaçlanmıştır. Atölye ve bedensel çalışmalar aşağıdaki avantajları sunmaktadır;

 • Katılımcı bir ortamda gerçek yaşama yansımasını canlı örneklerle paylaşım içerisinde ele alma fırsatı Gelişimde sürekliliği sağlama imkanı
 • Bedensel olarak daha fit, daha güçlü ve daha esnek olacaksınız. Fiziksel beden insan yapısının en kaba tezahürüdür ve tüm değişim de buradan başlar.
 • Zihinsel olarak daha esnek, daha odaklı ve daha pozitif olacaksınız
 • Düşüncelerinizi kontrol edebileceksiniz, negatif düşünceleri istediğiniz şekilde pozitif olanlara dönüştürebileceksiniz.
 • İstediğiniz zaman düşünecek, istediğiniz zaman ise düşünceleri bir kenara bırakıp, düşüncesizlik halinde derin bir dinlenmeye geçeceksiniz.
 • Duygularınızı gözlemleyebilecek ve onları kontrol edebileceksiniz
 • Hatta duygularınızı aşabileceksiniz
 • Masum ve doğal halinize tekrar döneceksiniz.
 • Az sayıda katılımcı ile odaklanma kaybı olmadan iletişim kurma avantajı
 • Her katılımcının düşüncelerini, önerilerini, eleştirilerini rahatça sunma imkanı
 • Kalıplaşmış formatlar yerine ihtiyaca özel stratejiler çerçevesinde ilerleme imkanı

Eğitimin Süresi, Tarihi ve Yeri
 • Program 6 Modülden Oluşur, her modül 2 günden oluşur.
 • XX.XX.XXXX Günü, Saatleri Arasına
 • Eğitim Altı Modül, Toplam 12 Gün 96 Saat şeklinde gerçekleştirilir. 
 • İhtiyaca ve katılımcı gruba göre kişiselleştirilmektedir.

GÜNLÜK PROGRAM AKIŞI
09:30 - 10.00    Açılış
10:00 - 13.00   1.Oturum
13:00 – 14:00   Öğle Arası
14:00 – 17:00   2.Oturum
17:00 – 17:30   Kapanış

PLATFORM 
Zoom üzerinde online gerçekleşecektir. Katılımcılar ile bağlantı bireysel olarak paylaşılacaktır.

EĞİTMENLER
Hafize Buğda - Kurucu & Eğitmen
Emine Soybay Afyonluoğlu - Uzm. Kl. Psikolog
Nursel Keklik - Diyetisyen & Yoga Eğitmeni


Katılım Şartları ve Sertifikasyon

KATILIM ŞARTLARI

 • Eğitimler minimum 6 kişi kayıt işlemi tamamlandığında açılır ve sınıf için belirlenen kontenjan tamamlanacağı süreye kadar kayıt kabul edilir. 
 • Katılımcılar başvuru sırasına göre programa kabul edilmektedir. 
 • Maksimum katılımcı sayısı 25 kişi olacaktır.

SERTİFİKASYON

Her bir eğitimi tamamlayan katılımcıya KATILIM BELGESİ sunulur. Eğitimin tümünü (200 Saat) tamamlayan katılımcılar İstanbul Gelişim Üniversitesi onaylı sertifika almaya hak kazanır. 


Eğitim Ücreti

Program Katılım Ücreti: XXXX TL + KDV

Her bir modül…

İlk 6 kayıt için avantajlı kayıt indirimi %10’dur. 

İkince 6 kayıt için avantajlı kayıt indirimi %5’dir.

Aynı kurumdan katılanlar için kayıt indirimi %10’dur.

Aynı aileden katılanlar için kayıt indirimi %10’dur.

Eğitim Malzemeleri, Notları ve Katılım Belgesi/Sertifikası ücrete dahildir.

Online/Offline mı?

Kahve Arası dahil, Öğle Yemeği dahil değil.

EĞİTİM DOKÜMANI VE HİZMETLER

 • Eğitimin sonunda katılımcılara EĞİTİM DOKÜMANI sunulacaktır.
 • Tamamlanan modüllere göre KATILIM BELGESİ, ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKA veya EĞİTİMCİ BELGESİ sunulacaktır.

İPTAL VE DEĞİŞİKLİK

Herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka programda kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Program öncesinde bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir. Girişim Hareketi program yerini değiştirme, erteleme ve iptal etme hakkı saklıdır.Satın Al

 

Eğitimler